Kontakti


Skolas adrese:
 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola 
Aspazijas bulvāris 34, Rīga, LV - 1050
E - pasts: cdps@riga.lv


Direktore Aija Neilande                              67227548
Sekretāre Baiba Strauberga - Rauberga  67227548


Direktora vietniece 5.- 9. klašu mācību darbā Ilze Dedumiete   67181079
Direktora vietniece sākumskolā Anita Leinerte  67181078
Direktora vietniece mākslas priekšmetos Anita Liberte - Lasmane 67848807

Izglītības psihologs Zaiga Kriķe  29514256
Izglītības psihologs Aija Lilienfelde 26303961

Sociālais pedagogs Valija Auniņa  67848808


Dežurante (pa šo tālruni var sazvanīt arī medmāsu) 67225806