Mājaslapa izstrādes procesā

         

Ziemassvētku koncerts

20.12.2019. Ziemassvētku koncerts un pateicību izsniegšana izglītojamajiem 1.semestrī! 

No plkst.09.00 - plkst. 09.40 svētku koncerts 1.-4.klašu skolēniem. 
(Piedalās: 1.-4. klašu teātra pulciņš “Ķirbis”, 1.-4. klašu ansamblis. Pasākumu apmeklē 1., 2.,3., 4.a, 4.b izglītojamie, klašu audzinātāji, administrācija, pedagogi.)

No plkst.10.30 - plkst. 11.00 svētku koncerts 5.-9.klašu skolēniem. 
(Piedalās: 5.-9. klašu teātra pulciņš “Ķirbis”, 5.-9. klašu ansamblis. Pasākumu apmeklē 5.a , 5.b, 6.a , 6.b, 7.,8.a, 8.b, 9.a, 9.bklases izglītojamie, klašu audzinātāji, administrācija, pedagogi.)

Katram izglītojamajam uz pasākumu jāierodās svētku tērpā.