Mājaslapa izstrādes procesā

         

Arhīvs 2014./2015

RCDP 5. klase piedalās videi draudzīgā projektā

Ar pieredzes apmaiņu noslēdzies projekts videi draudzīga dzīves veida popularizēšanā


 
  


                   
                                                    Izglītības veicināšanas biedrība PARIS veiksmīgi īstenojusi projektu - Vides dienu stafete „Zini, domā, rīkojies!”

Projekta noslēguma pasākumā oktobra nogalē Līgatnes dabas takās pulcējās projekta dalībnieki no Rīgas centra daiļamatniecības pamatskolas, Drustu pamatskolas un  Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas, lai dalītos pieredzē par paveikto katras skolas organizētajās vides dienās.


 

Dabas izglītības centrā Meža skolas „Pauguri” projekta Vides dienu stafete „Zini, domā, rīkojies!” iesaistītās skolas prezentēja savu veikumu un skolēniem bija iespēja četrās tematiskās radošās darbnīcās gūt ieskatu par aktuālām vides tēmām: Ūdens, Mežs, Patēriņa ieradumi un Atkritumi.

Drustu pamatskolaprezentēja tēmu „Ūdens”, jo septembrī notika Ūdens nedēļa. Tās laikā tika veikta skolēnu un iedzīvotāju aptauja par ūdens apgādi un ūdens resursu kvalitāti. Skolēni veica ūdens pētījumus dažos dabiskajos ūdensbaseinos, noteica to tīrību, mācījās pazīt ūdeņu sīkos dzīvniekus. Nedēļas noslēgumā visa skola iesaistījās gan izzinošajās, gan radošajās darbnīcās par ūdens daudzveidīgo nozīmi dabā un cilvēka dzīvē.

Dzērbenes pamatskola prezentēja tēmu „Patēriņa ieradumi” un „Atkritumi”, kura tika izspēlēta septembrī kā vides stafetes „Dzīvo saprātīgi, videi draudzīgi!” Tika īstenotas četras aktivitātes par mūsu dzīvesveida paradumiem, skolēni domāja par iespējām taupīt dažādus resursus un mācījās pēc iespējas ekonomiskāk tos izmantot.

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas 5. klases skolēni  prezentēja tēmu „Mežs”, stāstot par pieredzēto 12 km garā pārgājienā pa SIA Rīgas meži Daugavas mežniecības teritoriju, kur iepazinās ar mežsaimniecības darbu, mežziņa, mežsarga un mežstrādnieka pienākumiem, kā arī meža apsaimniekošanas ciklu no jauna kociņa iestādīšanas līdz brīdim, kad mežs ir pieaudzis.

Dienai noslēdzoties projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Līgatnes dabas takas meža dzīvniekiem, kā arī ar Meža skolas „Pauguri” vides izglītības piedāvājumu.

Projekta laikā  sagatavotās prezentācijas un metodiskie materiāli atbilstoši projekta aktivitāšu tematiem būs noderīgi un izmantojami arī turpmāk dabas zinību stundās. Izstrādātie mācību materiāli tiks izplatīti arī citas skolās Raunas un Vecpiebalgas novados.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu un bērnu izglītošanu, lai izprastu un apgūtu atbildīgu, videi draudzīgu dzīvesveidu un reizē dažādotu neformālās sadarbības formas izglītības iestādēs.

 

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

 

Marija Grīnberga, biedrības valdes priekšsēdētāja


Materiālu sagatavoja skolotāja Ligita Ridūze