Mājaslapa izstrādes procesā

         

Skolēniem

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas Ziemassvētku tirdziņa 
Nolikums


Mērķis: Organizēt skolas tirdziņu, kurā tiek tirgoti un pirkti skolas audzēkņu radīti
izstrādājumi.
Uzdevumi: Sekmēt skolas audzēkņu savstarpējās komunikācijas prasmes, radošās
prasmes, sava veikuma prezentācijas prasmes un praksē balstīt ekonomiskās

pieredzes uzņēmējdarbībā.
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas “Košo mākslas dienu” tirdziņa Nolikums
un 
dalībnieka pieteikum anketa
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas
Skolēnu pašpārvaldes logo konkursa nolikums


Konkursa mērķis
Izveidot logo, kas tiks izmantots kā Skolēnu pašpārvaldes identifikācijas zīme
–publicitātei, pasākumu vizuālajā noformējumā, reprezentācijas materiālos u.c.


Vasaras darbu uzdevumi 5. - 8. klasēm

Zīmēšana un gleznošana 5.- 6. kl. (beidzot 5., sākot mācības 6. , beidzot 6.; 
sākot mācības 7. klasē)

Gleznošana 7.-8. kl, (beidzot 7., sākot mācības 8.; beidzot 8., sākot mācības 9. klasē).
Zīmēšana 7.-8. kl.,sk. Lāsma Pujāte - Stūre (beidzot 7., sākot mācības 8.;
beidzot 8., sākot mācības 9. klasē).

Zīmēšana 7.-8. kl., sk. Laine Kainaize,(beidzot 7., sākot mācības 8. klasē).

Darbi jāiesniedz septembrī: zīmējumi -  pirmajā zīmēšanas stundā,
gleznojumi - pirmajā gleznošanas stundā.