Mājaslapa izstrādes procesā

         

Informācija vecākiem

Individuālo mācību līdzekļu saraksts mākslas priekšmetiem 2020./2021.mācību gadam.

Ārkārtas situācijas laikā 
pieteikumi uz 1.klasi tiek pieņemti vairākos veidos:

 

1. Ar drošu elektronisko parakstu norādot bērna personas kodu, deklarēto dzīves vietu un mācību uzsākšanas gadu. Iesniedzējam jānorāda radniecība(māte, tēvs) vārds, uzvārds p.k. un deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

2. Ja nav elektroniskā paraksta, tiek pieņemti ieskenēti iesniegumi ar tādu paša satura informāciju un personīgo parakstu, pievienojot skenētu bērna dzimšanas apliecību. Iesniedzējam jānorāda radniecība(māte, tēvs) vārds, uzvārds p.k. un deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

3. Var atnākt uz skolu un pie skolas dežuranta saņemt iesnieguma veidlapu, to aizpildīt, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja nav droša elektroniskā paraksta vai arī skenera.

 

Individuālie mācību līdzekļi 1. klašu skolēniem.
Individuālie mācību līdzekļi 2. klašu skolēniem.
Individuālie mācību līdzekļi 3. klašu skolēniem.
Individuālie mācību līdzekļi 4. klašu skolēniem.
Individuālie mācību līdzekļi 5. - 9. klašu skolēniem.
Ēdienkarte
Ēdināšana skolā. Samaksas kārtība.
Par brīvpusdienām.
Informācija par skolēna e karti.
Bezskaidras naudas norēķini ar skolēna e karti Rīgas skolās. 
Informācija 08.04.2016 : portāla www.skolas.rigaskarte.lv darbība ir atjaunota.
Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība skolas telpās.

 

Skolas kārtība par līdzfinansējumu :

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību un līdzfinansējuma atlaižu kritēriju piemērošanu
interešu izglītības programmā "Padziļinātā tautas daiļamatniecības sākumapmācība".


Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmām Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs.


Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība.


Par interešu izglītības programmu apgūšanas attaisnotajiem izdevumiem.