Mājaslapa izstrādes procesā

         

Apraksts

Skolas vīzija:

Skola, realizējot pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programmu, sniedz izglītojamajiem pilnvērtīgu pamatizglītību, kura, papildināta ar dziļu mākslas un dizaina izpratni, paplašina izglītojamā karjeras iespējas. Skola attīsta izglītojamajos radošumu visdažādākajos tēlotājas māklsas veidos no 1.-9.klasei, iekļaujot interešu izglītības piedāvājumu mācību stundu grafikā (rīta un pēcpusdienas nodarbības). Skola nodrošina izglītojamajam drošu vidi un radošu mikroklimatu sava talanta attīstībai.

 

Skolas misija:

Skola sagatavo izglītojamos, kuri, iegūstot mākslas izglītību no 1.klases, ir vispusīgi izglītoti un radoši, papildina savas zināšanas vidējā un augstākajā izglītībā un ar savām idejām sniedz reālu, materiālu un garīgu pienesumu Latvijas valsts un Eiropas Savienības mērogā. 

 

Skolas darbības pamatmērķis:

Ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības programmas izpildi, valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.