Mājaslapa izstrādes procesā

         

Par skolu

Skolotāji

Skolas administrācija:

Aija Neilande
izglītības iestādes vadītāja, kompozīcijas un zīmēšanas skolotāja;
Ilze Dedumiete
direktora vietniece 5.-9. klašu mācību darbā, vēstures skolotāja;

Anita Liberte-Lasmane
direktora vietniece mākslas priekšmetos, kompozīcijas, tekstildizaina skolotāja;
Anita Leinerte
direktora vietniece 1. - 4. klašu mācību darbā, audzināšanas un ārpusklases darbā, sākumskolas skolotāja; 2.b klases audzinātāja;
Inese Sikatere
direktora vietniece informātikas jomā, matemātikas, informātikas skolotāja, 8.a un 8.b klases audzinātāja;

Andrejs Lūsis
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā;
Baiba Strauberga - Rauberga
sekretāre.Pedagoģiskais personāls:

 

Anika Apine 5.b klases audzinātāja;

Ligita Ādamsone 

1. - 4. klašu teātra pulciņa "Ķirbis" vadītājs;

Egons Baranovs

kompozīcijas, keramikas, veidošanas skolotājs;

Inta Berga - Jaunzemniece

fizikas un matemātikas skolotāja;

Madara Bethere

gleznošanas skolotāja;

Dzintra Birska

bioloģijas, dabaszinību, ķīmijas skolotāja, 6.a klases audzinātāja;

Artūrs Blušs

stikla māklinieciskās apstrādes pulciņš 1.-4.kl.;

Aiva Brauna

angļu valodas skolotāja;

Ilze Dedumiete

vēstures skolotāja

Laura Everte

1. - 4. un 5. - 9. klašu vokālo ansambļu;

Juris Vizbulis

mūzikas skolotāja;

Linda Fominiha

angļu valodas skolotāja (atvaļinājumā);

Inga Galvāne

metālapstrādes skolotāja;

Ineta Saliņa

vācu valodas skolotāja;

Laine Kainaize

zīmēšanas, gleznošanas skolotāja;

Ilze Bukovska

matemātikas skolotāja;

Kristiāna Kalniņa

sporta organizatore;

Inese Kemlere

sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja;

Inta Kušnere

sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja;

Ligita Ķimse

latviešu valodas, sociālo zinību skolotāja, 6.a,b klases audzinātāja;

Maija Kupča

veidošanas - interešu izglītība;

Žanete Latoškina

sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja;

Evita Liepiņa - Štrausa

angļu valodas skolotāja (atvaļinājumā);

Zane Lūse

sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja;

Anita Mežaka

vizuālās mākslas, zīmēšana, tekstildizaina skolotāja;

Vaira Mocebekere

latviešu valodas un sociālo zinību skolotāja, 8.b klases audzinātāja;

Vineta Ozola - Klučniece

ģeogrāfijas skolotāja;

Aigars Pilenieks

kokapstrādes skolotājs;

Inguna Podžuka

vēstures skolotāja;

Irēna Pujāte

itāļu valodas pulciņa vadītāja;

Lāsma Pujāte

zīmēšanas skolotāja, grafikas un kolāžas pulciņa vadītāja;

Ineta Pumpure

latviešu valodas skolotāja, 7. klases audzinātāja;

Jānis Putnis

kristīgās mācības skolotājs;

Baiba Rundāne

sākumskolas skolotāja (atvaļinājumā);

Inese Sikatere

matemātikas, informātikas skolotāja, 9.a,b kl. audzinātāja;

Baiba Sīmane Ambaine

vizuālās mākslas skolotāja, 5.a klases audzinātāja;

Laura Krustiņa

mājturība un tehnoloģiju skolotāja;

Ingrīda Stepule

gleznošanas skolotāja, teātra pulciņa "Ķirbis" vadītāja;

Andris Šteinbriks

sporta skolotājs;

Aivars Teteris

sporta skolotājs;

Ingrīda Stepule

gleznošanas skolotāja, teātra pulciņš 5.-9.kl. "Kirbis";

Ausma Skirmante

keramikas pulciņa skolotāja;

Anika Apine 

Vizuālā mākslas. 5.b klases audzinātāja;

Rūta Lazdiņa

bibliotekāre;

Olga Zubkova

krievu valodas skolotāja;

Guntra Vilka

angļu valodas skolātāja;

 

Skolas atbalsta personāls:

Valija Auniņa
sociālais pedagogs;
Vita Kazuša
logopēde;
Lāsma Pīlāga
izglītības psihologs;
Helēna Totojeva
medmāsa.